Media

Do tajov funkcie jedného z najdôležitejších orgánov tela - srdca mali možnosť nahliadnuť žiaci 7. ročníka v rámci "Nájdi v sebe vedca" na Ústave pre výskum srdca CEM SAV, ktorý sa zameriava na výskum civilizačných ochorení, akými sú cukrovka, hypertenzia (vysoký krvný tlak) ale aj zvýšený cholesterol. 

V rámci projektu "Nájdi v sebe vedca" navštívili Ústav polymérov SAV piataci zo ZŠ Pavla Marcelyho.  Mohli si okrem iného "ošahať" polyméry s rôznymi vlastnosťami, mohli si sami vyrobiť vlastný polymér. Tiež sa naučili niečo o recyklácii PET fliaš a o ďalších možnostiach využitia tohto plastu.

Na projekte "Nájdi v sebe vedca" participoval aj Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV. Pre šiestakov pripravili vedci zaujímavý program, umožnili im nahliadnuť do štruktúry materiálu a pochopiť, ako je štruktúra prepojená s výrobou. 

Na Chemickom ústave SAV žiaci počas návštevy zistili, aká je úloha cukrov ako informačných molekúl, aký dôsledok má malá zmena v dekorácii červených krviniek molekulami cukrov, ako vyzerá baktéria cholery, ako sa dostane do nášho tráviaceho traktu a čoho je potom schopná, na akom princípe funguje dialýza a videli modernú separáciu biomolekúl (bielkovín) pomocou elektroforézy. Na záver si žiaci mohli sami stanoviť obsah bielkovín a cukrov v slinách pomocou farebnej reakcie so špecifickými činidlami. Nakoniec si vyskúšali očkovanie kvasiniek na živnú pôdu.

Projekt Nájdi v sebe vedca mal svoje voľné pokračovanie priamo na školách. Dňa 22.11.2017

Zo školy do laboratórií 

Rádio Slovensko

Reportáž 28.3.2018, o 14:19

Vypočuj si reportáž priamo z akcie "Nájdi v sebe vedca 2018" z Rádia Slovensko a staň sa na chvíľu vedcom aj Ty.

z: slovensko.rtvs.sk

Zo Života

www.zivot.sk č14/7.4.2018

Ako možno urobiť zo žiakov doktorandov.

AKADÉMIA, Správy SAV, ISSN 0139-6307, číslo: 5 | 2018, 54. ročník, 15-17 strana

Cena SAV za popularizáciu vedy: Cena bola udelená za projekt, ktorého cieľom bolo a je priviesť k vede žiakov druhého stupňa základných škôl formou návštev vedeckých ústavov a vyskúšania si experimentov. Diskusiami priamo na pracoviskách SAV sa žiakom umožňuje urobiť si predstavu o vedeckej inštitúcii a práci v nej. Projekt, ktorý má v školách mimoriadny ohlas, absolvovalo v minulom roku viac ako päťsto žiakov a pripájajú sa k nemu ďalšie ústavy SAV, čo zaručuje udržateľnosť projektu do budúcnosti a rozšírenie jeho záberu o ďalšie vedné disciplíny. Projekt v sebe spája dva zásadné aspekty. Vynikajúco propaguje SAV smerom k verejnosti, cez žiakov, pedagógov, rodičov a prispieva k budovaniu modernej vzdelanostnej spoločnosti a udržateľnosti slovenskej vedy, ktorá závisí od prípravy mladých, nadaných a pre vedu nadšených ľudí.