Naše aktivity

 

Kreativita

podporovať kreativitu žiakov/študentov na základných a stredných školách, napr. formou kurzov kreatívneho a kritického myslenia a súťaží

Krúžky

pracovať so žiakmi/študentmi na základných a stredných školách, viesť záujmové krúžky a interaktívne prednášky v oblasti prírodných, technických a sociálnych vied 

Workshopy

 organizovať workshopy, konferencie, tréningy, školenia, odborné semináre, letné školy a výstavy s interdisciplinárnym zameraním 

Projekty

školenie a poradenstvo v oblasti projektového vzdelávania

Tábory

organizovanie vedeckých táborov


Stáže

podporu pre žiakov a študentov pri hľadaní stáží a odbornej praxe

Naše akcie

Naše akcie majú za cieľ priviesť deti k vede. 

LETNÁ ŠKOLA MLADÝCH VEDCOV S PODPOROU NADÁCIE ESET

(7.6.2019)

V termíne od 15. - 19. júla 2019 pripravuje občianské združenie All4Science, o.z. po prvýkrát na pôde SAV letnú školu "mladých vedcov". Do tejto akcie sú prizvané vybrané Ústavy SAV. Letná škola je organizovaná s podporou Nadácie ESET.

Letná škola mladých vedcov je týždenné sústredenie, ktoré má v snahe priblížiť prírodné a technické vedy aj tým mladším ročníkom zo základných škôl a osemročných gymnázií. Cieľom letnej školy je vybraným talentovaným žiakom základných škôl umožniť získavať nové skúseností a kontakty v oblasti chémie, biológie a fyziky prostredníctvom zážitkového vzdelávania pod vedením odborníkov - vedcov, priamo na vybraných Ústavoch Slovenskej Akadémie Vied. 

Letná škola je určená žiakom 5. - 9. ročníka základných škôl a žiakom prímy až kvarty 8-ročných gymnázií.

Ak patríš do tejto skupiny žiakov a študentov, chcel / chcela by si zažiť skutočnú prácu vedcov na vlastnej koži alebo si už premýšľal nad vlastným výskumným projektom?

Táto letná škola je presne pre Teba!

Ďalšie informácie --> TU

Ak máš záujem sa zúčastniť prihlás sa prostredníctvom formulára: FORMULÁR


Letný denný vedecký tábor plný zážitkov

(7.6.2019)

Pripravujeme letný vedecký tábor, v termíne od 22. do 26. Júla 2019 pre deti vo veku od 7 do 12 rokov. Záujemcov o tábor prosíme zaslať vyplnenú a podpísanú prihlášku, všeobecné zmluvné podmienky a jej prílohy na e-mailovú adresu občianského združenia All4Science, o.z.: all4science1@gmail.com, alebo prostredníctvom kontaktného formulára all4science.sk/kontakt/

Bližšie informácie nájdete --> TU

V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na: all4science1@gmail.com 


Ponuka pre dobrovoľníkov na detské denné vedecké a zážitkové tábory na SAV - júl 2019 

(6.6.2019)

Ponúkame Vám možnosť stráviť užitočne čas počas leta. 

Hľadáme dobrovoľníkov do vedeckého letného tábora a do letnej školy mladých vedcov. Ponuka je určená pre študentov stredných, vysokých škôl ale aj tých, ktorí majú záujem pracovať s deťmi a súčasne sa sami niečo naučiť.

Viac info -->TU


Ako v sebe hľadali vedcov žiaci zo ZŠ Pavla Marcelyho priamo v najväčšej vedeckej inštitúcii na Slovensku

(30.5.2019)

Začiatkom apríla sa pod taktovkou občianskeho združenia All4Science konala na pôde SAV populárno-náučná akcia "Nájdi v sebe vedca" zameraná na školákov piateho až ôsmeho ročníka zo ZŠ Pavla Marcelyho na Drieňovej 16 z Bratislavy. Ústavy SAV, ktoré sa do 3. ročníka akcie zapojili sú Ústav materiálov a mechaniky strojov, Ústav polymérov, Ústavy centra experimentálnej medicíny v spolupráci s pracovnou skupinou experimentálnej kardiológie, Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS), Chemický Ústav, Ústav anorganickej chémie a Centrum spoločenských a psychologických vied SAV.

Žiaci ôsmeho ročníka navštívili Chemický ústav SAV, ktorý sa do tohto projektu zapája každoročne, a Ústav anorganickej chémie SAV, ktorý žiakov na svoje pôde privítal prvýkrát. Na záver akcie odchádzali žiaci nadšení z experimentov aj rôznych zaujímavých informácií.

Cieľom akcie bolo poukázať na vedu a vedcov z pohľadu súčasnosti, k čomu poslúžila úvodná prednáška prezentovaná interaktívnou formou. Žiaci dostali otázku, ako vyzerá všedný deň vedca. Odpovede boli naozaj variabilné a prednášatelia sa so žiakmi nakoniec hravou formou prepracovali k objasneniu, čo vedec na ústave naozaj robí. Ich záujem počas vysvetľovania stúpol natoľko, že prednášateľov nakoniec zahrnuli všemožnými otázkami z bežného života, napríklad či je mikrovlnka naozaj škodlivá, či máme radšej používať prírodné šampóny alebo prečo stromy rastú.

S jasnou predstavou sa po chvíli ôsmaci odobrali do laboratórií Ústavu anorganickej chémie, kde sa dozvedeli zopár zaujímavých faktov o horení kovov spolu s názornými ukážkami. Ženská časť publika rozmýšľala praktickejšie a ich nechty sa o chvíľu leskli práškovým hliníkom. Potom, ako sa ich oči rozblčali príliš hravými ohníkmi a predstavami o výbuchoch, sa všetci prišli schladiť k experimentom s tekutým dusíkom. Žiaci si mohli beztrestne rozbiť kus vyradeného zamrznutého chemického plášťa alebo starej chemickej hadice. Poučili ich tiež o osmotickom zákone a o zákone energie chemickej väzby. Najzaujímavejší bol pre nich tzv. Leidenfrostov efekt, ktorý si tí, ktorí sa nebáli, mohli vyskúšať na vlastnej koži. Všetko sa, samozrejme, odohrávalo pod dohľadom zodpovedného pracovníka. A keď už dusíka mali dosť, pozreli sa na záver na farebné spektrum vydávaného pripravenými roztokmi. Fascinujúca paleta farieb bola dosiahnutá absorpciou a premenou ultrafialového svetla na viditeľné žiarenie cez rôzne koncentrácie rodamínových farbív v anorganických emulziách montmorillonitu, ktoré prirovnávali k farbám dúhy.

Na Chemickom ústave SAV si žiaci vyskúšali overovanie pravdivosti chemických reakcií pomocou odvodzovania jednotlivého prípadu zo všeobecných poznatkov a otestovali chemický pokus výroby slonej zubnej pasty. Následne si overili opačný postup, stanovenie všeobecných téz na základe preskúmania jednotlivého prípadu. Vlastnými rukami skúmali jeden druh nenewtonovskej kvapaliny, naučili sa, ako ju vyrobiť a pokúsili sa pochopiť neobvyklé fyzikálne vlastnosti tejto kvapaliny na molekulárnej úrovni. Potom, ako si poumývali zašpinené ruky, si vyskúšali nanesenie vzorky do dráhy na elektroforézu, dozvedeli sa o testovaní látok ako možných zložiek vakcín a pozorovali detekciu infekcie v tkanive použitím fluorescenčnej mikroskopie. Nakoniec si vyskúšali očkovanie kvasiniek na tuhé pôdy, kde si kreatívne nakreslili pomocou mikrobiologickej kľučky v Petriho miskách rôzne obrázky.

Na záver akcie sa celá trieda odfotila spolu s pompéznym vyliatím zvyškov tekutého dusíka pred budovou ústavu. Rozveselení žiaci sa s triednym dozorom vybrali do ríše fastfoodov a v nás zostala nádej, že informácie, ktoré sa v týchto dňoch dozvedeli, budú jedného dňa pre nich užitočné a že aspoň v niektorých z nich sme vzbudili záujem o vedu a vedecké bádanie.

Text & Foto: Viliam Pavlík, ÚACH SAV, Lucia Paulovičová, CHÚ SAV

Siedmaci navštívili ústavy Centra experimentálnej medicíny (CEM) SAV. Na Ústave pre výskum srdca CEM vedci žiakov oboznámili so zaujímavými experimentálnymi metódami využívanými pre sledovanie molekulárnych a bunkových mechanizmov zapojených do regulácie funkcie srdca. Okrem teoretickej časti o základoch kardiovaskulárneho systému mali žiaci možnosť vyskúšať si pipetovanie roztokov na platničku a do gélov, ako aj pozrieť pod mikroskopom rôzne živočíšne tkanivá. Novinkou tohto roka a určite najzábavnejšou časťou bola praktická súťaž v podobe kvízu, kde žiaci so záujmom ochotne spolupracovali v piatich stanovištiach, v ktorých sa mohli naučiť niečo nové, ale aj zužitkovať svoje vedomosti, ktoré si vypočuli v laboratóriách.

Foto: ÚVS, ÚNPF, ÚEFT CEM SAV

Dobrodružnou cestou vývoja liekov previedli žiakov vedci z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM. Počas úvodnej prednášky sa dozvedeli o jednotlivých krokoch pri vývoji liečiv. Po úvodnej prednáške sa žiaci "rozbehli" po laboratóriách, kde sa podozvedali, ako náš životný štýl či strava ovplyvňujú pamäť, učenie či fyzický výkon. Na ukážkach sa dozvedeli, že zvieratká, ktoré konzumujú veľa cukrov a tukov a k tomu majú málo pohybu si ťažšie pamätajú kde je ostrovček v bazéne, na ktorý musia doplávať. Videli, že takéto zvieratká sú viacej depresívne a dlhšiu dobu sa na novom mieste schovávajú. U zdravých však vždy prevláda zvedavosť a túžba po poznaní. Rovnako to funguje aj u ľudí.

V Laboratóriu bunkových kultúr zistili, aký je život buniek, ako vyzerajú bunky a ako sa s nimi dá pracovať pri vývoji liekov. Pozreli sa do mikroskopu a zistili ako vyzerajú beta-bunky pankrasu, ktoré sa podieľajú na regulácii metabolizmu a čo sa s nimi deje, keď sú dlhodobo v hyperglykemickom prostredí. Deti si skúsili aj pipetovanie a pokus, kde stanovovali množstvo bielkovín v roztoku. Tu tiež spoznali dvoch laboratórnych potkanov - Freddyho a Mercuryho, ktoré im predviedli, ako pomáhajú výskumníkom pri ich práci.

"Na záver deti stanovili množstvo cukru, ktoré sa nachádza v ich obľúbených nápojoch".

Našim cieľom bolo aby sa deti zamysleli a informácie analyzovali v súvislostiach. Z viacerých uhlov pohľadov sme im predstavili dôsledky častého pitia koly, vinei, radleru, džúsov, jupíkov, energetických nápojov. Nikto žiakom počas celej akcie nepovedal, že to nemajú piť, alebo že majú piť len čistú vodu. Ale oni samy skonštatovali, že to už piť nebudú. K tomuto záveru ich priviedla ich vlastná skúsenosť a nie informácia alebo zákaz od rodiča či učiteľa. Dúfajme, že im to ich rozhodnutie vydrží aspoň pár dní :-).

V Ústave normálnej a patologickej fyziológie CEM študentom prezentovali kardiovaskulárny výskum prostredníctvom vlastného dokumentu a následne si študenti mohli sami prezrieť a vyskúšať mnohé experimentálne metódy v jednotlivých laboratóriách. Takto si mohli študenti skúsiť preparáciu aorty alebo vidieť živé bunky vo svetelnom mikroskope. To, aký je dôležitý pohyb, sa dozvedeli na Oddelení behaviorálnej neurovedy, kde si vyskúšali zmeny srdcovej frekvencie v závislosti od záťažových podmienok. Súčasťou bolo aj meranie krvného tlaku, ktoré sa už stalo stredobodom záujmu každej akcie ako výučbová časť kardiovaskulárneho systému, ale zároveň aj ako jednoduchá preventívna prehliadka biometrických parametrov a nameraných hodnôt krvného tlaku u mladých žiakov a dorastu.

Text: Miroslav Ferko, ÚVS CEM SAV, Peter Bališ, ÚNPF CEM SAV, Marta Šoltésová Prnová, ÚEFT CEM SAV

To, že vzdelávanie je síce náročné, ale mohlo by byť zároveň aj pútavé a príťažlivé, sa snažil predviesť tím vedcov z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV (ÚMMS SAV), ktorý sa venoval šiestakom zo spomínanej základnej školy. Interaktívnu prednášku o materiáloch spolu s diskusiou o "Materiáloch všade okolo nás" viedla kolegyňa Naďa Beronská. Diskusia vzbudila záujem o to, prečo je dôležité poznanie materiálov a ich skúmanie. Zistilo sa, že žiaci vedia o materiáloch skutočne veľa, aj keď to nevedia práve správne pomenovať, a tak ich tím ÚMMS trošku nasmeroval.

V rámci jednotlivých stanovísk zistili šiestaci spolu s Andrejom Opálkom, Miroslavom Čavojským a Ľubomírom Orovčíkom, aké zloženie a vlastnosti majú materiály, ako ich môžeme merať, resp. skúmať. Takže už vedia, že hustota a pórovitosť materiálov sa najlepšie dokazuje vo vodnom prostredí, kedy tie najhustejšie klesnú na dno a najpórovitejšie síce plávajú na hladine, ale postupne sa póry napĺňajú vodou, teda aspoň tie otvorené. Zistili, že nie je všetko zlato, čo sa blyští, keď analyzovali mosadz pomocou chemického analyzátora. A ozrejmili si, že netreba do mincí zahryznúť a vylámať si zuby, keď chcú vedieť, či náhodou nie je falošná. Zvládne to za nich mikrotvrdomer. A to, že ešte nemajú v škole chémiu vôbec nevadilo. Zábavy bolo až až.

Nemenej pútavý bol svet mikroskopie s Veronikou Trembošovou, Andreou Kušnierovou, Štefanom Nagyom a Ľudmilou Padúchovou. Ako fungujú mikroskopy a aký je rozdiel medzi optickým a elektrónovým mikroskopom je už pre týchto žiakov brnkačka. Mikrosvet je úžasný a pozorovalo sa všetko, čo nemalo nohy a neušlo (šatky, mobily, oči, prsty, chrobáky, hmyz, mince, lupene ruží, a iné). Vzhľadom na to, že elektrónový mikroskop pracuje na inom základe ako optický a potrebuje na pozorovanie vodivé vzorky bolo jednoznačné, že pozorovaná mucha pokovená zlatom bola v tom čase tou najbohatšou muchou v Bratislave a širšom okolí.

Na záver prizval žiakov Tomáš Dvorák do ríše tomografu. Veď aj taká 3D diagnostika zobrazenia materiálu za pomoci röntgenového žiarenia môže byť veľmi zaujímava.

Jednodňové bádanie o materiáloch sa ukončilo súťažou, v rámci ktorej jednotlivé tímy mali navážiť rôzne druhy materiálov v čo najkratšom čase. Najlepší tím mohol byť iba jeden, ale sladkú odmenu si zaslúžene odniesli všetci mladí vedci. 

Naďa Beronská, ÚMMS SAV

Na Ústave polymérov SAV (ÚPo SAV) v sebe hľadali vedcov opäť piataci. Piataci nás navštívili v troch turnusoch a to podľa rýmovačky: "Streda - naučiť sa veľa treba" v stredu 3.4. 2019, 10.4.2019 a 17.4.2019. Spolu takmer 80 žiakov, ktorí sa oboznámili s polymérmi, ich vznikom a ich možným použitím. Návšteva na Úpo SAV mala podporiť výuku v rámci predmetu Technická výchova. 

"Sám si niečo skúsiť a zažiť je niekedy viac ako iba počuť alebo čítať v knihách"

Tento rok prispeli k znalostiam piatakov svojími prednáškami kolegyne Zuzana Benková a Anita Eckstein, kde žiakom ozrejmili proces ako z malého atómu vzniká dlhý polymérny reťazec. V realizačnom tíme boli ďalej Anna Zahoranová, Peter Čakánek, Mária Kováčová, Eva Habánková, Róbert Balogh a Alena Šišková, ktorí na jednotlivých stanovištiach predstavili žiakom vo všetkých troch turnusoch zaujímavé experimenty a možnosti využitia polymérov v rôznych formách. Keďže skúsiť je niekedy viac ako počuť žiaci si mali možnosť vyrobiť vlastné gélové kapsule a zároveň si "ohmatať" vlastnosti, bežne v obchode dostupných hydrogélov, ktoré sú obsiahnuté napríklad aj v detských plienkach. Žiaci mohli otestovať ich nasiakavosť a schopnosť udržania tekutín. Pomocou mikroskopu si mohli žiaci priblížiť rôzne materiály, ktoré nemožno rozoznať voľným okom, tieto materiály boli na báze bielkovín a sacharidov nachádzajúcich sa v tele živočíchov, čím sa demonštrovala prítomnosť prírodných polymérov všade okolo nás. Pre pobavenie si mohli na studeno "uvariť" sliz z disperzného lepidla ako monoméru a sódy bikarbóny ako sieťovadla a tak zábavnou formou pochopiť vznik syntetických polymérov. Vyskúšali si zasimulovať rôzne polymérne reťazce, špeciálne uhlíkové nanorúrky si vyslúžili u žiakov nečakaný záujem. Počas návštevy laboratórií si mohli vyrobiť vlastné nanovlákna a pochopiť význam separácie plastových odpadov, ich recyklácie a ďalšieho použitia v bežnom živote.

Text & Foto: Alena Šišková, Anna Zahoranová, Anita Eckstein, Ústav polymérov SAV

"Veda a inovácie sú dôležité nielen pre jednotlivcov ale hlavne pre technologickú a ekonomickú vyspelosť štátu".

Záverom tohto ročníka projektu bude aj celkové zhodnotenie súčasného ako aj predchádzajúcich ročníkov. Tieto informácie by mali napomôcť k zvýšeniu záujmu študentov o vedu a výskum. Zároveň by mali napomôcť aj učiteľom na základných školách naučiť žiakov prepájať jednotlivé informácie medzipredmetovo a tak podporiť vnímanie získaných informácií ako celku, potrebného pre nové vedecké poznatky a inovácie v najrôznejších výskumných oblastiach a pre rýchlejšie napredovanie a ekonomický rast nášho štátu.


NÁJDI V SEBE VEDCA III.

Deti sa na jeden deň stanú skutočnými vedcami.

Priviesť žiakov k vede a získať ich záujem o túto disciplínu - to je cieľ projektu ústavov Slovenskej akadémie vied - Nájdi v sebe vedca. V poradí už tretieho ročníka projektu zameraného na popularizáciu vedy sa v priebehu apríla zúčastnia žiaci 5. - 8. ročníka Základnej školy Pavla Marcelyho v Bratislave. "Obyčajný deň" v školskej lavici tak vymenia za jedinečný zážitok plný nových objavov a poznaní, ktorý im doplní učivo nadväzujúce na učebné osnovy z vybraných predmetov.

Ústav materiálov a mechaniky strojov, Ústav polymérov, Ústavy centra experimentálnej medicíny v spolupráci s pracovnou skupinou experimentálnej kardiológie, Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS), Chemický Ústav, Ústav anorganickej chémie a Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, to sú Ústavy a vedecké centrá, ktoré sa v roku 2019 do projektu zapoja. Ako po minulé roky, tak aj v tomto si organizátori dali za cieľ prepojenie poznatkov, ktoré deti získajú na vyučovaní, s reálnym životom a výskumom sprístupneným vo vybraných laboratóriách SAV. Školáci navštívia jednotlivé pracoviská tak, aby bol obsah priamo napojený na učebné osnovy preberané v aktuálnom ročníku z chémie, biológie, fyziky a technickej výchovy. Takýmto spôsobom by sa v nich mali aspoň na chvíľu prebudiť vedci a zážitok by ich mal inšpirovať k tvorivej činnosti počas základnej školy. Dôležité je, aby si žiaci počas návštevy uvedomili a okúsili, že veda je pre život nevyhnutná a možno sa aj z nich v budúcnosti stanú vedci. Hlavným cieľom organizátorov je pritiahnuť tých najmenších školákov k vede a možno sa aj z nich niektorí rozhodnú presedlať na zaujímavú a vzrušujúcu cestu vedca a pokúsia sa v dospelosti zlepšiť svet okolo nás.

Tak ako v druhom, aj v treťom ročníku budú na konci projektu školáci vypĺňať špeciálne pripravený dotazník, ktorým organizátori chcú zistiť vedeckú gramotnosť detí a ich schopnosť aplikovať poznatky do praxe. Ambíciou je porovnať deti, ktoré boli na akcii s ich vrstovníkmi, ktorí sa jej nezúčastnili. Zaujímavé totiž je, že už deti na druhom stupni základnej školy sú schopné "uvažovať ako vedci", ak sú k tomu primeraným spôsobom vedené. Vedecká gramotnosť je dôležitou kompetenciou nápomocnou pri orientácii v čoraz väčšom množstve informácií rôznej kvality, ktorým sme v dnešnom svete vystavení.


Vedecký jarný denný tábor 2019

(25.2. - 1.3.2019)

Čo je to veda ? Je zaujímavá a potrebná pre život ? Čo nám veda ponúka? Na všetky tieto otázky sa mohli dozvedieť odpovede absolventi prvého ročníka jarného detského tábora, ktorý organizoval Ústav materiálov a mechaniky strojov v spolupráci s All4Science o. z., ktoré vzniklo z projektu Nájdi v sebe vedca organizovaného niekoľkými Ústavmi SAV.

Počas piatich, ešte zimných dní, jarných prázdnin v Bratislavskom kraji, 14 zvedavých detí z Bratislavy a okolia okúsili tajomstvá vedy na vlastnej koži a zahrali sa na ozajstných vedcov. Na úvod sa oboznámili s potrebou vedeckého poznania, princípmi vedy, zostavením a overením hypotézy, aby túto mohli konfrontovať s experimentálne získanými dátami na konferencii, ktorá sa organizovala posledný deň tábora za prítomnosti rodičov. Niekoľko skupín, ale aj jednotlivcov si samo navrhlo pokusy napr. ako prezentovať magnetizmus, či a ako dlho vydrží rastlina bez vzduchu, aká je teplota tavenia gália, ako a za aký čas je možné rozpustiť gumových medvedíkov v rôznych roztokoch, či sa dá nafúknuť balón len použitím PET fľaše, ľadu, teplej vody a mrazáku, ale aj to, prečo sa v zime topí ľad na cestách pod nulou a či je možné zostrojiť magnetickú trubicu na prenos vecí.

Okrem vlastných mini-projektov robili deti rôzne pohybové aktivity na čerstvom vzduchu a realizovali zábavné pokusy, pričom spoznávali základné zákonitosti chémie, fyziky a biológie. Zaujímavé bolo zistenie, že citrónom preteká prúd, a že sa s jeho pomocou dá rozsvietiť žiarovka, že samotná voda nevedie elektrický prúd, avšak po pridaní obyčajnej kuchynskej soli už áno. Naučili sa čo je pH, načo nám je a aké pH má citrónová šťava, sóda alebo ich zmes. Zistili aj, ako funguje mŕtve more a prečo je možné v ňom na vode plávať a že je veľmi jednoduché vyrobiť si "slíz" priamo doma v kuchyni.

Počas tábora navštívili absolventi aj zážitkové centrum vedy Aurelium, kde nahradili teóriu zážitkom a kde si mohli vyskúšať ako v praxi funguje napr. Archimedova skrutka, ako je možné rozsvietiť žiarovku len dotykom rúk nerovnakých kovov, ako je možné vizualizovať teplo a zistili aj, ako funguje elektromotor, čo je to páka a hydraulika a dozvedeli sa aj mnoho iných zákonitostí.

Deťúrence navštívili počas jarného tábora aj niektoré Ústavy SAV, kde sa dozvedeli pod odborným vedením pracovníkov ÚMMS SAV z akých materiálov sa skladajú jednotlivé euromince, ako je možné vidieť mikrosvet nielen kovov, ale aj rastlín a živočíchov, aké sa používajú pri materiálovom výskume chemikálie, čo je to mikrotvrdosť a ako je možné dokonale vyleštiť povrch pre metalografické pozorovanie materiálov. Na Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV sa zoznámili s pánmi potkanmi Freddiem a Mercurym, dozvedeli sa koľko cukru sa nachádza v akých komerčne dostupných nápojoch, videli ako vyzerá bunka a ako ináč najpútavejšie bolo vystúpenie tekutého dusíka s ľadom. Na Ústave polymérov SAV sa deti dozvedeli, čo sú to polyméry a načo nám vlastne slúžia. Naučili sa dokázať prítomnosť škrobu v potravinách, napr. vo varenej ryži, kukuričnom škrobe alebo v pudingu, pripravili si polymérne kapsulky, ktoré by mohli slúžiť na dopravu liečiva do ľudského tela a tiež sa zoznámili s "teplo-citlivými" polymérmi, ktoré sú v zime transparentné a v teple zmliečnia.

Účastníci - mladí nádejní vedci si tiež nacvičili ako zvládať krízovú situáciu, kedy ide doslova o holý život. Zažili cvičnú evakuáciu budovy. Situáciu zvládli bravúrne a pochvalu od veliteľky zásahu si plne zaslúžili.

Celý jarný tábor mal slávnostné ukončenie, kde absolventi prezentovali priamo riaditeľovi Ústavu Materiálov a mechaniky strojov SAV svoje vynálezy a plány do budúcna, začo dostali certifikát o absolvovaní tábora.

Pevne veríme, že deti si od nás odniesli cenné vedomosti, ktoré neskôr v škole alebo v profesnom živote využijú.

Nosko, Šišková, Zahoranová


PRIPRAVUJEME VEDECKÝ JARNÝ DENNÝ TÁBOR:

V termíne od 25. Februára do 1. Marca 2019 organizujeme jarný denný tábor pre deti vo veku od 7 do 12 rokov. Záujemcov o tábor prosíme zaslať vyplnenú a podpísanú prihlášku, všeobecné zmluvné podmienky a jej prílohy na e-mailovú adresu občianského združenia All4Science, o.z.: all4science1@gmail.com

Na stiahnutie: PRIHLÁŠKA na jarný denný tábor

Na stiahnutie: VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY a PRÍLOHY

Pre záväzné prihlásenie dieťaťa na jarný denný tábor je potrebné vyplniť nielen prihlášku, ale aj podpísať všeobecné zmluvné podmienky, vyplniť prílohy k všeobecným zmluvným podmienkam a všetko zaslať na adresu občianského združenia All4Science, o.z.


Nájdi v sebe vedca

"Nájdi v sebe vedca" je projekt, ktorého sa zúčastnili žiaci zo ZŠ Pavla Marcelyho od 5. do 8. ročníka a Ústavy Slovenskej akadémie vied. Na pôde SAV si mohli žiaci vyskúšať aké je to byť vedcom.

Letný tábor v INSPIRO

Počas letných prázdnin mohli si deti v dennom tábore v Inspiro - park oddychu v Ivánke pri Dunaji vyskúšať experimenty z dielne All4Science, o.z.


 

VEDA JE ZÁBAVNÁ

Učme sa a zabávajme sa spolu