Naše aktivity

 

Kreativita

podporovať kreativitu žiakov/študentov na základných a stredných školách, napr. formou kurzov kreatívneho a kritického myslenia a súťaží

Krúžky

pracovať so žiakmi/študentmi na základných a stredných školách, viesť záujmové krúžky a interaktívne prednášky v oblasti prírodných, technických a sociálnych vied 

Workshopy

 organizovať workshopy, konferencie, tréningy, školenia, odborné semináre, letné školy a výstavy s interdisciplinárnym zameraním 

Projekty

školenie a poradenstvo v oblasti projektového vzdelávania

Tábory

organizovanie vedeckých táborov


Stáže

podporu pre žiakov a študentov pri hľadaní stáží a odbornej praxe

Naše akcie

Naše akcie majú za cieľ priviesť deti k vede. 

NÁJDI V SEBE VEDCA III.

Deti sa na jeden deň stanú skutočnými vedcami.

Priviesť žiakov k vede a získať ich záujem o túto disciplínu - to je cieľ projektu ústavov Slovenskej akadémie vied - Nájdi v sebe vedca. V poradí už tretieho ročníka projektu zameraného na popularizáciu vedy sa v priebehu apríla zúčastnia žiaci 5. - 8. ročníka Základnej školy Pavla Marcelyho v Bratislave. "Obyčajný deň" v školskej lavici tak vymenia za jedinečný zážitok plný nových objavov a poznaní, ktorý im doplní učivo nadväzujúce na učebné osnovy z vybraných predmetov.

Ústav materiálov a mechaniky strojov, Ústav polymérov, Ústavy centra experimentálnej medicíny v spolupráci s pracovnou skupinou experimentálnej kardiológie, Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS), Chemický Ústav, Ústav anorganickej chémie a Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, to sú Ústavy a vedecké centrá, ktoré sa v roku 2019 do projektu zapoja. Ako po minulé roky, tak aj v tomto si organizátori dali za cieľ prepojenie poznatkov, ktoré deti získajú na vyučovaní, s reálnym životom a výskumom sprístupneným vo vybraných laboratóriách SAV. Školáci navštívia jednotlivé pracoviská tak, aby bol obsah priamo napojený na učebné osnovy preberané v aktuálnom ročníku z chémie, biológie, fyziky a technickej výchovy. Takýmto spôsobom by sa v nich mali aspoň na chvíľu prebudiť vedci a zážitok by ich mal inšpirovať k tvorivej činnosti počas základnej školy. Dôležité je, aby si žiaci počas návštevy uvedomili a okúsili, že veda je pre život nevyhnutná a možno sa aj z nich v budúcnosti stanú vedci. Hlavným cieľom organizátorov je pritiahnuť tých najmenších školákov k vede a možno sa aj z nich niektorí rozhodnú presedlať na zaujímavú a vzrušujúcu cestu vedca a pokúsia sa v dospelosti zlepšiť svet okolo nás.

Tak ako v druhom, aj v treťom ročníku budú na konci projektu školáci vypĺňať špeciálne pripravený dotazník, ktorým organizátori chcú zistiť vedeckú gramotnosť detí a ich schopnosť aplikovať poznatky do praxe. Ambíciou je porovnať deti, ktoré boli na akcii s ich vrstovníkmi, ktorí sa jej nezúčastnili. Zaujímavé totiž je, že už deti na druhom stupni základnej školy sú schopné "uvažovať ako vedci", ak sú k tomu primeraným spôsobom vedené. Vedecká gramotnosť je dôležitou kompetenciou nápomocnou pri orientácii v čoraz väčšom množstve informácií rôznej kvality, ktorým sme v dnešnom svete vystavení.

Organizátori


Vedecký jarný denný tábor 2019

(25.2. - 1.3.2019)

Čo je to veda ? Je zaujímavá a potrebná pre život ? Čo nám veda ponúka? Na všetky tieto otázky sa mohli dozvedieť odpovede absolventi prvého ročníka jarného detského tábora, ktorý organizoval Ústav materiálov a mechaniky strojov v spolupráci s All4Science o. z., ktoré vzniklo z projektu Nájdi v sebe vedca organizovaného niekoľkými Ústavmi SAV.

Počas piatich, ešte zimných dní, jarných prázdnin v Bratislavskom kraji, 14 zvedavých detí z Bratislavy a okolia okúsili tajomstvá vedy na vlastnej koži a zahrali sa na ozajstných vedcov. Na úvod sa oboznámili s potrebou vedeckého poznania, princípmi vedy, zostavením a overením hypotézy, aby túto mohli konfrontovať s experimentálne získanými dátami na konferencii, ktorá sa organizovala posledný deň tábora za prítomnosti rodičov. Niekoľko skupín, ale aj jednotlivcov si samo navrhlo pokusy napr. ako prezentovať magnetizmus, či a ako dlho vydrží rastlina bez vzduchu, aká je teplota tavenia gália, ako a za aký čas je možné rozpustiť gumových medvedíkov v rôznych roztokoch, či sa dá nafúknuť balón len použitím PET fľaše, ľadu, teplej vody a mrazáku, ale aj to, prečo sa v zime topí ľad na cestách pod nulou a či je možné zostrojiť magnetickú trubicu na prenos vecí.

Viac vo fotogalérii:

Okrem vlastných mini-projektov robili deti rôzne pohybové aktivity na čerstvom vzduchu a realizovali zábavné pokusy, pričom spoznávali základné zákonitosti chémie, fyziky a biológie. Zaujímavé bolo zistenie, že citrónom preteká prúd, a že sa s jeho pomocou dá rozsvietiť žiarovka, že samotná voda nevedie elektrický prúd, avšak po pridaní obyčajnej kuchynskej soli už áno. Naučili sa čo je pH, načo nám je a aké pH má citrónová šťava, sóda alebo ich zmes. Zistili aj, ako funguje mŕtve more a prečo je možné v ňom na vode plávať a že je veľmi jednoduché vyrobiť si "slíz" priamo doma v kuchyni.

Počas tábora navštívili absolventi aj zážitkové centrum vedy Aurelium, kde nahradili teóriu zážitkom a kde si mohli vyskúšať ako v praxi funguje napr. Archimedova skrutka, ako je možné rozsvietiť žiarovku len dotykom rúk nerovnakých kovov, ako je možné vizualizovať teplo a zistili aj, ako funguje elektromotor, čo je to páka a hydraulika a dozvedeli sa aj mnoho iných zákonitostí.

Deťúrence navštívili počas jarného tábora aj niektoré Ústavy SAV, kde sa dozvedeli pod odborným vedením pracovníkov ÚMMS SAV z akých materiálov sa skladajú jednotlivé euromince, ako je možné vidieť mikrosvet nielen kovov, ale aj rastlín a živočíchov, aké sa používajú pri materiálovom výskume chemikálie, čo je to mikrotvrdosť a ako je možné dokonale vyleštiť povrch pre metalografické pozorovanie materiálov. Na Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV sa zoznámili s pánmi potkanmi Freddiem a Mercurym, dozvedeli sa koľko cukru sa nachádza v akých komerčne dostupných nápojoch, videli ako vyzerá bunka a ako ináč najpútavejšie bolo vystúpenie tekutého dusíka s ľadom. Na Ústave polymérov SAV sa deti dozvedeli, čo sú to polyméry a načo nám vlastne slúžia. Naučili sa dokázať prítomnosť škrobu v potravinách, napr. vo varenej ryži, kukuričnom škrobe alebo v pudingu, pripravili si polymérne kapsulky, ktoré by mohli slúžiť na dopravu liečiva do ľudského tela a tiež sa zoznámili s "teplo-citlivými" polymérmi, ktoré sú v zime transparentné a v teple zmliečnia.

Účastníci - mladí nádejní vedci si tiež nacvičili ako zvládať krízovú situáciu, kedy ide doslova o holý život. Zažili cvičnú evakuáciu budovy. Situáciu zvládli bravúrne a pochvalu od veliteľky zásahu si plne zaslúžili.

Celý jarný tábor mal slávnostné ukončenie, kde absolventi prezentovali priamo riaditeľovi Ústavu Materiálov a mechaniky strojov SAV svoje vynálezy a plány do budúcna, začo dostali certifikát o absolvovaní tábora.

Pevne veríme, že deti si od nás odniesli cenné vedomosti, ktoré neskôr v škole alebo v profesnom živote využijú.

Nosko, Šišková, Zahoranová

PRIPRAVUJEME VEDECKÝ JARNÝ DENNÝ TÁBOR:

V termíne od 25. Februára do 1. Marca 2019 organizujeme jarný denný tábor pre deti vo veku od 7 do 12 rokov. Záujemcov o tábor prosíme zaslať vyplnenú a podpísanú prihlášku, všeobecné zmluvné podmienky a jej prílohy na e-mailovú adresu občianského združenia All4Science, o.z.: all4science1@gmail.com

Na stiahnutie: PRIHLÁŠKA na jarný denný tábor

Na stiahnutie: VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY a PRÍLOHY

Pre záväzné prihlásenie dieťaťa na jarný denný tábor je potrebné vyplniť nielen prihlášku, ale aj podpísať všeobecné zmluvné podmienky, vyplniť prílohy k všeobecným zmluvným podmienkam a všetko zaslať na adresu občianského združenia All4Science, o.z.


Nájdi v sebe vedca


"Nájdi v sebe vedca" je projekt, ktorého sa zúčastnili žiaci zo ZŠ Pavla Marcelyho od 5. do 8. ročníka a Ústavy Slovenskej akadémie vied. Na pôde SAV si mohli žiaci vyskúšať aké je to byť vedcom.

Letný tábor v INSPIRO


Počas letných prázdnin mohli si deti v dennom tábore v Inspiro - park oddychu v Ivánke pri Dunaji vyskúšať experimenty z dielne All4Science, o.z.


 

VEDA JE ZÁBAVNÁ

Učme sa a zabávajme sa spolu