Malí vedci opäť v akcii

Slnko, voda a vzduch sú súčasťou nášho života, avšak málokedy si uvedomuje silu týchto živlov. Účastníci si na letnom vedeckom tábore na pôde Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, hravou formou otestovali ich silu a využiteľnosť.

V dňoch 22 až 26 júla 2019 sa pod záštitou Ústavu materiálov a mechaniky strojov a Ústavu polymérov SAV v Bratislave konal letný vedecký tábor, na ktorom si mohlo 17 detí vyskúšať, aké je to byť vedcom. Každý deň bol plný dobrodružstva. Okrem rôznych hier a zábavy, pracovali malí vedci tímovo aj na vlastných projektoch a spoznávali Ústavy SAV. Mladí vedci, už rozdelený do skupín, si vybrali jeden zo živlov, ktorému sa potom venovali celý týždeň. Na výber mali slnko, vodu a vzduch. V nasledujúce dni skupina SLNKO pracovala na slnečných hodinách, na lome svetla v rôznych prostrediach a na zákonitostiach optiky. V skupine VODA sa pracovalo na blahodarných kozmetických prípravkoch do kúpeľa, na neviditeľnom atramente a na výrobe ekologickej lávovej lampy. Skupina VZDUCH sa pozrela na zúbok reakciám vzduchu v závislosti na teplote a tiež si malí vedci zasimulovali prácu pľúc.

Na nudu nebola príležitosť, pretože ďalší vedecký program bol bohatý a akčný aj vďaka Dr. Viliamovi Pavlíkovi z Ústavu anorganickej chémie, okrem dymu si deti užili to, čo na hodinách v škole ešte nezažili - výbuchy. Priznávame sa dobrovoľne a bez mučenia, skúšali sme cukor ako okysličovadlo. Našťastie sme všetci vyviazli bez následkov. Pán Ing. Miroslav Dobrucký previedol deti Ústavom informatiky SAV, kde videli výkonné počítače a tiež sa porozprávali o Aurelovi - súčasnom slovenskom najvýkonnejšom počítači. Tiež navštívili aj Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, kde im Dr. Lenka Wachsmannová ukázala, čo sa skúma v ich laboratóriách, deti si tu mohli samé skúsiť nanášanie vzoriek na elektroforeticky gel a pozorovali tkanivové bunky pod mikroskopom. So Zuzanou Kisovou a Dr. Domenicom Pangallom z Ústavu molekulárnej biológie SAV si zas deťúrence začali pestovať baktérie z vlastných prstov a naučili sa, že extrakt z mäty nám môže poslúžiť proti bolesti hlavy a extrakt z klinčekov proti bolesti zubov, pomocou mikroskopu si deti poprezerali rôzne baktérie a spóry. Na Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV, navštívili s Dr. Naďou Beronskou laboratórium elektrónovej mikroskopie, kde sa skúmal hmyz, lupene ruží a analyzovali sa chemické prvky v 20 centovej minci.

Vďaka Červenému krížu sa malí vedci naučili ako zachraňovať životy, fixovať zlomeniny horných končatín a ošetriť rôzne rany. S lektorkou Denisou Leštachovou z jazykovej školy exliakademia.sk si zahrali zábavné hry s použitím angličtiny. V rámci oddychu deti navštívili ZOO, vystavali si vlastnú hrádzu na Železnej studienke a zahrali si orientačnú hru, ktorá všetkých doviedla k štedrému pokladu.

Letný denný tábor vyvrcholil 26. Júla 2019 záverečnou konferenciou pre rodičov, starých rodičov a súrodencov a tak si mali možnosť prvýkrát vyskúšať prezentovanie dosiahnutých výsledkov z ich celotýždenného projektového bádania pred verejnosťou. Zároveň sa tak stali najmladšími popularizátormi vedy na Slovensku.

Text a foto: Alena Šišková, Martin Nosko, Naďa Beronská 

Viac vo fotogalérii

Letný denný vedecký tábor 2019

Vďaka veľkému úspechu jarného denného tábora, sme sa rozhodli zorganizovať letný vedecký tábor. Bude sa konať v termíne od 22. do 26. Júla 2019 pre deti vo veku od 7 do 12 rokov. Záujemcov o tábor prosíme zaslať vyplnenú a podpísanú prihlášku, všeobecné zmluvné podmienky a jej prílohy na e-mailovú adresu občianského združenia All4Science, o.z.: all4science1@gmail.com, alebo prostredníctvom kontaktného formulára all4science.sk/kontakt/

Pre záväzné prihlásenie dieťaťa na letný denný tábor je potrebné vyplniť a zaslať nám prihlášku a previesť platbu na účet občianskeho združenia podľa inštrukcií v čl. IV všeobecných zmluvných podmienok. Podpísané všeobecné zmluvné podmienky stačí doručiť v prvý deň tábora aj s dieťaťom na miesto tábora. 

V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na: all4science1@gmail.com

ČASOVÝ PLÁN DENNÉHO LETNÉHO TÁBORA: