Contact us

All4Science, o.z.

Slnečná 3811/38, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovakia

IČO 51581477,

DIČ 2121067729

all4science@all4science.sk or all4science1@gmail.com

https://www.facebook.com/all4scienceoz/

www.all4science.sk

+421 949 190 444