Členovia

Eliška Číková

aktívny člen/redaktor

Dobrovoľníčka, pracujúca na oddelení Technickej podpory v DELL.

”Vedec je človek, ktorý je o niečom takmer presvedčený“

                                            Jules Renard

Veronika Trembošová

aktívny člen

”Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili." 

                                               Jan Amos Komenský

Anna Zahoranová

aktívny člen/pokus maker

”Rada sa púšťam do vecí, o ktorých nič neviem. Preto som po skončení štúdia Biomedicínskej fyziky na FMFI UK nastúpila na doktorát na Ústav polymérov SAV. Na tomto ústave pôsobím doteraz, momentálne ako postdoktorandka. Venujem sa príprave hydrogélov a nanočastíc z poly(2-oxazolínov), ale často ma môžete stretnúť na Noci výskumníkov, Dni otvorených dverí alebo na akcii Nájdi v sebe vedca. Stačí hľadať stôl, okolo ktorého je najväčší neporiadok.“

Marta Prnová

aktívny člen

"Ničoho v živote sa netreba báť, treba len všetkému porozumieť."

                          Marie Curie-Skłodowská

Viliam Pavlík

aktívny člen

”Pamätáte si ten úžasný pocit, keď ste ako malí zmiešali všetky koreničky v maminej kuchyni? :D :D :D".
                                                                        JA.