O nás

Priviesť deti k vede a získať ich záujem je cieľom projektu "Nájdi v sebe vedca" organizovaného štyrmi ústavmi Slovenskej akadémie vied a základnej školy Pavla Marcelyho v Bratislave. Projekt odštartoval v roku 2017 a pokračoval aj v roku 2018. V rámci projektu žiaci ZŠ interaktívnou formou získali doplňujúce informácie "zo života vedy", ktoré priamo nadväzujú na učebné osnovy technickej výchovy, fyziky, biológie a chémie.

Z projektu vzišlo občianské združenie All4Science, o.z. Vzniklo na jar v roku 2018 a jeho cieľom je hlavne zvyšovať povedomie o vede, aktívne pristupovať k propagácii vedy smerom k verejnosti a zábavnou formou prezentovať vedu žiakom základných a stredných škôl. 

 

Spoznajte náš tím

All4science, o.z. ponúka aktivity pre školy priamo v rámci vyučovacieho procesu v predmetoch ako chémia, fyzika, technická výchova a biológia prostredníctvom zábavných experimentov. Pokúkame aj mimoškolské aktivity formou krúžkov alebo workshopov a denných táborov pre deti, kde sa deti/žiaci/študenti primeranou formou zoznámia s vedou.

Našim cieľom je podporiť kreatívne myslenie a zvýšiť záujem o vyššie spomenuté predmety a súvisiace vedné odbory a to prostredníctvom prirodzenej zvedavosti u detí.

Alena Šišková

Zakladateľ

”Nadšenie nie je výlučnou vlastnosťou umelca: bez neho ďaleko nedôjde ani vedec, bez neho neurobí veľa ani remeselník, pretože ono je všade, v každom diele, v každej práci." 

                              Vissarion Grigorjevič Bělinskij

Miroslav Ferko

Zakladateľ

"Najviac dosiahneme, keď dokážeme dostatočne zvýšiť zisk slasti zo zdrojov psychickej a intelektuálnej práce. Osud sa potom môže človeka dotknúť iba málo. Uspokojenie, aké poskytuje umelcovi radosť z tvorby, zo stelesnenia jeho fantazijných predstáv, vedcovi riešenie problémov a poznávania pravdy, má osobitnú kvalitu, ktorú jedného dňa určite dokážeme metapsychicky popísať." 

                                                    Sigmund Freud

Silvia Podhradská

Kontakt s médiami/Zakladateľ

” Nie vo výpočtoch, ale v láske sa vedec najčastejšie mýli." 

                              Marie Curie-Skłodowská

Pavol Farkaš

Zakladateľ

”Tento ozbrojený svet neutráca iba peniaze. Utráca pot svojich robotníkov, génia svojich vedcov, nádeje svojich detí." 

                                       Dwight D. Eisenhower

Stanovy občianského združenia All4Science, o.z. 

Ak sa chceš stať členom All4Science, o.z. nižšie si môžeš stiahnuť prihlášku:


Fakturačné údaje: All4Science, o.z., Jána Smreka 7, 841 08 Bratislava, IČO 51581477, DIČ 2121067729