Jedinečný projekt na SAV - Letná škola mladých vedcov 2019

(5.8.2019)

Tento rok sa prvýkrát na pôde SAV realizoval zaujímavý projekt pod názvom Letná škola mladých vedcov. Letná škola sa konala v termíne 15. - 19. Júla 2019. Tento projekt vyšiel z dielne občanského združenia All4Science, o.z., ktoré vzniklo v roku 2018 ako dôsledok spoločnej snahy niekoľkých mladých vedcov zo SAV o skvalitnenie popularizácie vedy a o priblíženie vedy žiakom na základných školách. Námet síce vyšiel z All4Science, o.z. avšak bez finančnej podpory by projekt nebolo možné zrealizovať. Vďaka finančnej podpore z grantovej výzvy 2019: Podpora vedy a výskumu Nadácie Eset mohlo navštíviť Ústavy SAV 17 žiakov - mladých vedcov z druhého stupňa základných škôl z celého Slovenska, ktorí prejavili záujem o prírodné vedy a vedu samotnú a svojími motivačnými listami oslovili organizátorov a získali si ich pozornosť. Cieľom celého projektu bolo predovšetkým zábavnou formou prehĺbiť ich poznatky a odovzdať im praktické zručnosti z oblasti chémie, fyziky, informatiky, programovania a biológie.

Tento projekt je výnimočný svojím konceptom a programom. Žiaci boli rozdelení do malých skupín podľa ich vlastných preferencií a v týchto skupinkách mali skvelú príležitosť pracovať na vlastných projektoch. Svoje experimenty realizovali pod vedením vedcov SAV, pričom aj oni sami mali dostatok priestoru na vlastné nápady a ich uskutočnenie. Keďže veľké objavy sú väčšinou prácou tímov, títo naši mladí vedci sa trénovali aj v tímovej práci.

A na akých projektoch pracovali? Ako letnú školu vnímali samotní mladí vedci?

Na Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie rozobrali traja naši mladí vedci Ben, Maťa, Simi a Kika druhy mlieka a obsah proteínov v nich. Ich prioritou bolo odpovedať na otázky: koľko proteínov obsahuje polotučné, plnotučné či bezlaktózové mlieko? Vplýva úprava mlieka na obsah proteínov? Majú rastlinné mlieka rovnaké množstvo proteínov ako živočíšne? Mladí vedci takto nahliadli do sveta biochemických pokusov a naučili sa pracovať s laboratórnymi pomôckami i prístrojmi. Skúmanie bolo pre deti zaujímavou, poučnou zábavou, ku ktorej sa chcú opäť vrátiť. Ako sami vysvetľujú "Naučili sme sa, že na obaloch potravín nie sú vždy uvedené pravdivé údaje". Tu pracovali pod odborných vedením Ing. Marty Šoltésovej Prnovej, PhD. Vďaka za ochotu a pomoc v laboratóriách patrí aj ďalším zanieteným pracovníkom na tomto Ústave a to Mgr. Barbore Benešovej, Mgr. Eszter Bogy PhD. a RNDr. Magdaléne Májekovej, PhD.

Na Ústave polymérov pracovali ďalší traja mladí vedci na príprave polymérnych nanočastíc pre medicínske účely. Ako nám žiaci sami vysvetlili, ich cieľom bolo pripraviť polymérne nanočastice s rôznymi liečivami. Pripravené častice ďalej skúmali pod mikroskopom a či určovali ich veľkosť pomocou dynamického rozptylu svetla. Žiaci boli naozaj zaujatí množstvom nových poznatkov zo sveta chémie. Bolo pre nich ťažké zhodnotiť, ktorá skúsenosť bola najzaujímavejšia. Každého zaujalo niečo iné a je to úplne v poriadku, aj preto sa pracuje v tímoch. Napríklad: "Mňa napríklad prekvapila taká hmota, ktorá, keď je v chladničke, je tekutá, a keď je v izbovej teplote, stuhne," vysvetľuje mladá výskumníčka Bibiana. Mladý vedec Timur zasa hovorí: "Mňa zaujalo zloženie grafénu,". Na otázku, či prídu aj budúci rok, všetci traja odpovedajú kladne. Program sa im veľmi páčil, ako za všetkých odpovedala výskumníčka Lea: "všetko bolo výborné". Na Ústave polymérov pracovali pod náročným dohľadom Mgr. Anny Zahoranovej, PhD. Poďakovanie za pomoc pri realizácii patrí aj Mgr. Márii Kováčovej, Ing. Róbertovi Baloghovi a Ing. Petrovi Čakánkovi z Ústavu polymérov SAV.

Na Ústave materiálov a mechaniky strojov, kde sa skúmali jednotlivé materiálové zložky v mobilnom telefóne, nedočkaví mladí vedci s radosťou rozprávajú o detailoch ich celotýždňovej práce: "Rozkladali sme telefón, jednu časť sme roztápali, jednu dávali do tomografu, na chemickú analýzu, ale aj testovali vlastnosti." Chlapci mali jedinečnú šancu spoznať fungovanie rôznych prístrojov na skúmanie materiálov. Jednotlivé zložky sledovali pod mikroskopom. Odborný výklad ilustrovaný zaujímavými videami podnietil diskusiu a množstvo otázok zo strany Huga, Eda a Šimona. Z ich otázok bolo jasné, že ich téma uchvátila. Chlapci na záver dokázali na základe modelu v počítači sami určiť vlastnosti skúmaného materiálu. "Veľmi sa nám páčilo, prišli by sme aj budúci rok," dodávajú svorne. Chalani pracovali pod bedlivým vedením Ing. Nadi Beronskej, PhD. Poďakovanie za pomoc patrí aj Ing. Andrejovi Opálkovi PhD., Ľudmile Padúchovej, Ing. Mirovi Čavojskému PhD. a Ing. Tomášovi Dvorákovi, PhD.

Na Ústave anorganickej chémie pod vedením Ing. Viliama Pavlíka, PhD. pracovali štyria mladí vedci Adam, Jakub, Kubo a Matej s rôznymi materiálmi v extrémnych podmienkach. Prvý deň sa žiaci porozhliadli po ústave, nazreli do rôznych laboratórií a spoznali, aké prístroje a pomôcky sa v nich využívajú. Diskusiou na vedecko-popularizačnej úrovni sa dozvedeli o energiách vo vesmíre, svete atómov, hmote aj antihmote. Ďalší deň prišiel čas na experimenty. Zistili, ako vplýva nízka teplota na rôzne materiály, a to pomocou tekutého dusíka, do ktorého ich ponárali. Toto ich inšpirovalo k tomu, aby aj oni sami navrhli nejaké pokusy, ktoré by mohli spolu zrealizovať. Adam si vybral výrobu lávy, Matej si chcel vyrobiť vlastnú zliatinu a všetci sa zhodli, že chcú vyrobiť aj strelný prach. Po toľkých experimentoch sa ani nečudujeme, že na našu otázku, či by chceli niečo zmeniť na priebehu letnej školy, zaznela odpoveď: " Aby bola dlhšia! ".

Na Ústave informatiky SAV si chlapci Lukáš, Šimon a Dominik mohli vyskúšať, aké je to pracovať s robotom, ako sa programuje a ako ho môžeme "naučiť" niečo nové. Prvý deň sa všetci traja najprv porozprávali s robotickou hlavou Furhat a počas ďalších dní vylepšovali jeho komunikačné schopnosti. Vylepšovali jeho neverbálnu komunikáciu nahraním rôznych emočných zvukov alebo citosloviec ako napríklad prejavy radosti alebo hnevu. Tiež si ukázali, ako funguje programovací jazyk. "Teraz som začal s jednoduchým programovaním a tu som sa naučil naozaj veľa nového, " dodáva Lukáš. Bol priestor aj na ich otázky týkajúce sa zaujímavostí ohľadom počítačov alebo rôznych serverov. Tiež viedli diskusiu o tom, ako fungujú drony, kde sa používajú a napríklad ako sa informatici inšpirujú prírodou pri navrhovaní ich fungovania. Vedúcim tohto tímu bol Mgr. Róbert Sabo, PhD. Za pomoc a ochotu spolupracovať s mladými vedcami ďakujeme Ing. Miroslavovi Dobruckému, Ing. Jánovi Zelenkovi, PhD., Mgr. Petrovi Weisenpacherovi, PhD., RNDr. Ivanovi Kostičovi, Doc. Ing. Karolovi Dobrovodskému, PhD. a Ing. Petrovi Malíkovi, PhD. z Ústavu informatiky SAV.

Komplexný pohľad na vedecký svet doplnili aj podnetné diskusie s odborníkmi v rámci špecializovaných popoludňajších tréningov, napr. s doc. PaedDr. Vladimírou Kurincovou Čavojovou, PhD. z Ústavu experimentálnej psychológie CSPV SAV, ktorá viedla tréning takzvaných "mäkkých zručností", mladí vedci diskutovali o správnej príprave prezentácie ale aj o tom ako zvládať stres pred a počas prezentácie. Lektori zo Slovenského červeného kríža poučili mladých vedcov o bezpečnosti pri práci a o záchrane ľudského života. Tu mali naši mladí vedci možnosť vyskúšať si potrebné úkony prvej pomoci na figurínach. Priestor na rozvoj jazykových schopností získali vďaka lektorke Denise Leštiakovej z jazykovej školy Excalibur. Dobrodružným úvodom a prostriedkom na spoznanie areálu SAV bola šifrovacia orientačná hra, ktorú si pre žiakov pripravili vedci z Centra pre výskum kvantovej informácie, Fyzikálneho ústavu SAV pod vedením Doc. Mgr. Mária Zimana, PhD. Aj vedci, rovnako ako iné zamestnanie, potrebujú oddych a relax a preto na vyváženie bol program doplnený aj o zábavu vo forme turistiky, grilovačky či prehliadky mesta Bratislavy. Na koniec, výsledky svojich pokusov žiaci predniesli pred ostatnými účastníkmi, rodičmi, súrodencami a strarými rodičmi na záverečnej konferencii.

Organizátormi prvého ročníka (dúfajme, že ich bude viac J) letnej školy mladých vedcov boli Ing. Alena Šišková, PhD. z Ústavu polymérov SAV a Ing. Martin Nosko, PhD. z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, obzvlášť treba poďakovať za ich trpezlivosť a kreativitu pri vytváraní programu pre mladých vedcov. Obaja sú členmi All4Science, o.z. a práve oni spískali návrh a program projektu podporeného Nadáciou ESET. Vďaka patrí aj mediálnym partnerom za propagáciu tejto akcie a to predovšetkým neziskovej organizácii Edulab, časopisu Quark a Zones.sk - zóny pre každého študenta J a aj Ústavu materiálov a mechaniky strojov za poskytnutie priestorov a organizačnej podpory.

Program letnej školy bol evidentne jedinečný, zaujímavý a vyvážený. Letná škola nielenže prehĺbila záujem detí a mladých o vedu a techniku, ale takisto prispela k uvažovaniu nad vlastnou budúcnosťou a povolaním. Mohli si vyskúšať, aké je to pracovať v laboratóriu, vykonávať experimenty a robiť výskum v danej oblasti. Svoje poznatky budú určite vedieť využiť pri štúdiu a ďalej ich rozvíjať a možno sa z nich raz dokonca stanú vedci, rovnako ako tí, s ktorými uplynulý týždeň pracovali.

Hana Mihaljevičová, Viktória Dominika Tóbiová a realizačný tím z ÚMMS SAV, Úpol SAV a All4Science, o.z.


Detailný program - Letná škola mladých vedcov 2019 - Slovenská akadémia vied


Letná škola mladých vedcov 2019 s podporou Nadácie ESET

V termíne od 15. - 19. júla 2019 pripravuje občianské združenie All4Science, o.z. po prvýkrát na pôde SAV letnú školu "mladých vedcov". Do tejto akcie sú prizvané vybrané Ústavy SAV. Letná škola je finančne podporená Nadáciou ESET.

Letná škola mladých vedcov je týždenné sústredenie, ktoré má v snahe priblížiť prírodné a technické vedy aj tým mladším ročníkom zo základných škôl a osemročných gymnázií. Cieľom letnej školy je vybraným talentovaným žiakom základných škôl umožniť získavať nové skúseností a kontakty v oblasti chémie, biológie a fyziky prostredníctvom zážitkového vzdelávania pod vedením odborníkov - vedcov, priamo na vybraných Ústavoch Slovenskej Akadémie Vied. 

Našou motiváciou je nedostatočný záujem žiakov základných a stredných škôl o technické a prírodné vedy, kde je na Slovensku silné zázemie odbornosti ešte z minulosti. Je preto najvyšší čas začať deti už na základnej škole učiť sa angažovať práve v týchto oblastiach, čo by mohlo viesť k ich zanietenosti pre inovácie v budúcnosti. Práve inovácie by mali byť v najbližšej dobe hlavným pilierom ekonomiky, keď sú výrobné kapacity krajiny za hranicou únosnosti.

Letná škola je určená žiakom 5. - 9. ročníka základných škôl a žiakom prímy až kvarty 8-ročných gymnázií.

Ak patríš do tejto skupiny žiakov a študentov, chcel / chcela by si zažiť skutočnú prácu vedcov na vlastnej koži alebo si už premýšľal nad vlastným výskumným projektom? 

  • Naučíš sa veľa nových vecí, dozvieš sa o nových materiáloch, technológiách a vedeckých postupoch
  • Budeš mať príležitosť na osobný rozvoj a zlepšenie svojich komunikačných schopností a iných "mäkkých zručností"
  • Môžeš sa pýtať na všetko čo by si chcel vedieť z oblasti chémie, fyziky, elektrotechniky, biológie a medicíny ale aj archeológie.
  • Spoznáš nových kamarátov
  • Dozvieš sa ako a prečo blogovať o VEDE a POZNÁVANÍ
  • Budeš mať príležitosť komunikovať v cudzom jazyku
  • Stráviš jeden týždeň prepchatý zážitkami, aktivitami a dobrodružstvom

Detailný program bude dostupný čoskoro! 

Konečný termín pre podávanie prihlášok je 26.6.2019 do 12:00. Po tomto termíne organizátori vyhodnotia prihlášky a úspešným zaregistrovaným "mladým vedcom" pošlú potvrdzujúci e-mail spolu s ďalšími informáciami a inštrukciami. 

Cena letnej školy je 100 EUR/dieťa, peniaze prosím uhrádzať až po doručení potvrdzujúceho e-mailu od organizátorov. V potvrdzujúcom e-maily budú uvedené všetky potrebné informácie k platbe. 

Pre ďalšie informácie nás kontaktujte na: all4science1@gmail.com 

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

E-mail a telefónny kontakt budú použité pri ďalšej komunikácii a na zaslanie podkladov k účasti na letnej škole mladých vedcov.

* Súhlasím so spracovaním poskytnutých osobných údajov podľa zákona číslo 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a v znení neskorších predpisov na účel registrácie a účasti na letnej škole mladých vedcov 2019.