Dobrovoľníctvo

Hľadáme dobrovoľníkov do vedeckého letného tábora a do letnej školy mladých vedcov. Ponuka je určená pre študentov stredných, vysokých škôl ale aj tých, ktorí majú záujem pracovať s deťmi a súčasne sa sami niečo naučiť.

Ponúkame Vám možnosť stráviť užitočne čas počas leta.

Zručnosti, ktoré môžeš nadobudnúť: komunikácia, tímová práca, tvorivosť, osobný rozvoj ale aj komunikácia v cudzom jazyku. Zároveň sa môžeš naučiť spolu s deťmi veľa nových vecí z chémie, fyziky, biológie, zažiť kurz prvej pomoci a zúčastniť sa mnohých výletov v okolí Bratislavy.

Oblasť činnosti:

  • asistovanie pri jednoduchých experimentoch,
  • doprovod detí na obed resp. na miesto programu (jednotlivé ústavy SAV, ZOO, zámok, tvorivé dielne),
  • podpora počas aktivít a podujatí,
  • animácia - kvízy, hry, tvorivé dielne a podobne.

Termíny táborov:

Letná škola mladých vedcov (vek detí: 11-16 rokov, resp. 2 stupeň ZŠ): 15. - 19. 7. 2019 (denne od 8:00 - 12:00, 12:00-16:00, 16:00-20:00)

Letný denný tábor (vek detí: 7-12rokov): 22. - 26. 7. 2019 (denne od 7:30 - 12:00, 12:00-16:30)

Miesto konania: Pavilón materiálových vied, Dúbravská cesta 9, 845 13 Bratislavská Patrónka

V prípade záujmu o účasť alebo o ďalšie informácie nás kontaktujte na: all4science@all4science.sk, resp. prostredníctvom formulára: all4science.sk/kontakt/