Sóda a ocot alebo ako nasimulovať tráviace procesy v kuchyni

19.10.2018

Jedno slovenské príslovie hovorí: "Kto veľa grgá a prdí, zdravie si tvrdí" . 

Už ste sa niekedy zamýšľali, prečo vzniká grg ? Prečo to so sódou bikarbónou ide tak ľahko? 

V kuchyni si môžeme vyrobiť "umelý žalúdok" pomocou pohára s octom. "Odgrgnutie" nastane, keď do pohára s octom nasypeme lyžičku sódy bikarbóny.   

Pokus 1: Do pohára s vodou nasypte lyžičku sódy bikarbóny a rýchlo vypite. Koľkokrát ste si odgrgli? Pokus 2: Do pohára nalejte ocot a nasypte lyžičku sódy bikarbóny. Koľko bubliniek sa uvoľnilo? 

Otázka: Prečo je reakcia sódy bikarbóny s octom "búrlivá", kým s vodou nie? 

V žalúdku sa nachádza kyselina chlorovodíková, ktorá zreaguje so sódou bikarbónou za vzniku soli, vody a oxidu uhličitého, ktorý práve vyvolá zvukový efekt odgrgnutia.