Farby

01/09/2019

Zamyslel si sa už nad tým, prečo vidíme farby? 

To, čo nás obklopuje, vidíme len vtedy, ak je to osvetlené svetlom. Svetlo, ktoré zasiahne predmet, je sčasti pohltené a z časti odrazené k naším očiam. Farba predmetu závisí od farby svetla , ktoré predmet odráža. Napr.: paradajka sa nám javí ako červená, pretože odráža len červenú farbu a všetky ostatné farby pohlcuje. Biele predmety, naopak, odrážajú všetko svetlo, zatiaľ čo čierne takmer všetko svetlo pohltia. 

Obrazy, ktoré vidíš napríklad na televíznej obrazovke, sú vytvorené z troch základných farieb svetla: červenej, zelenej a modrej. Ak chceme získať viac farieb, získame ich zmiešaním týchto základných. Napr. zelenú získame zmiešaním modrej a žltej.

Rozklad farieb

Urob si doma vlastný experiment. Budeš potrebovať:

  • fixky rôznych farieb, alebo fľaštičky farebného atramentu, aj čierneho
  • širokú a nízku vaničku
  • vodu
  • pásiky pijavého bieleho papiera, dlhé asi 20 cm a široké 2-3 cm

Postupuj následovne: Na pásik, asi 2 cm od spodu namaľuj bodky fixkami alebo nakvapkaj atrament. Do vaničky daj trochu vody, ponor do nej koniec pásika a počkaj, kým sa voda dostane po farebné škvrny. Čo sa stalo?

Voda vystúpila ku škvrnám. Niektoré škvrny, medzi nimi aj čierna sa rozložia na viaceré farby. Prečo?

Pretože voda rozpustí, t.j. rozloží pigmenty, ktoré sa v závislosti od druhu farby pohybujú rôznou rýchlosťou. Tak sa farby rozložia, čo nám umožní vidieť ich zloženie. 

Tento pokus ti umožní rozlíšiť fixky alebo atrament podľa toho, či sú zložené z jednej farby alebo viacerých farieb.